Tjenester

 

Esperantoforeningen har følgende tjenester:

Bogsalg

Esperantoforeningens bogsalg har mange bøger på lager, og kan desuden bestille bøger fra
UEA- verdensesperanto-foreningens bogtjeneste som har overe 3500 titler på lager, se

http://uea.org/katalogo/index.htlm. Det er også muligt at hjemlåne 275 bøger på esperanto fra
Roskilde Universitetsbibliotek. Søg dem med ordet Esperanto: i RUC's bogkatalog.

Esperantoforeningens bogliste

1.Litteratur
2.Lærebøger
3.Børnebøger

Betingelse:

Alle priser er i danske kroner. Hertil tillægges de faktiske forsendelsesomkost-
ninger Bøgerne skal betales inden 30 dage, og tages kun retur efter aftale

Tidsskriftservice

Esperantoforeningen kan tilbyde abonnement på følgende udenlandske esperanto-tidsskrifter:
Esperanto, La espero, Fonto, Heroldo de Esperanto, Inter Ni, La Jaro, Juna Amiko, La
Kancerkliniko, Komencanto, Kontakto, Literatura Foiro, Litova Stelo, Monato, La Ondo de Esperanto, Oomoto

Bestillinger hos:

Libroservo de DEA
Arne Casper-Mortensen
Bryggervangen 70, 4.tv. DK-2100 København Ø
Tlf.: 39 20 63 48 & 21 40 84 87 Girokonto 645 7274
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Esperanto en Danio

DEA's medlemsblad - Esperanto en Danio udkommer 4 gange årligt og redaktøren er Jens
S.Lansen, e-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvortil alle tekster, foto m.m. skal sendes.

 

© 2017 Esperantoforeningen for Danmark - Dana Esperanto-Asocio / DEA.