Danmark

 

2018

 

Vi har en stand på Sind-Krop-Ånd Udstillingen i Brøndby-Hallen 2-4/2, 2018.

 

Årsmødet 2018.

Er i øjeblikket under udarbejdelse med vores søsterorganisationer i Sverige og Norge. Her er indbydelsen på Esperanto, og der bliver endvidere sendt yderligere information ud i det følgende nummer af "Esperanto en Danio", som udkommer i begyndelsen af februar.

 

Trilanda Renkontiĝo

Vojaĝu kaj kongresumu kun najbaroj

Nia venontjara kongreso estos nova sperto por plej multaj el ni. Ni kune kun niaj najbarlandaj samideanoj vojaĝos per la DFDS-ŝipo Pearl Seaways inter Kopenhago kaj Oslo. Pro niaj diversaj loĝlokoj, la svedoj devas elekti en kiu haveno komenci la vojaĝon, ĉu en Kopenhago ĵaŭde la 10-an de majo por reveni en Kopenhago la 12-an, ĉu de Oslo la 11-an por reveni tie la 13-an. Ni do ĉiuj estos kune dum la vojaĝo de Oslo al Kopenhago kaj tiam havos la jubilean programon. La jarkunveno de DEA okazos survoje al Oslo.

Pro tio ke la surŝipa konferencejo laboras nur ĝis la 20-a horo vespere, kaj ni devos adaptiĝi al la ofertitaj manĝohoroj, niaj konferencoj/kunvenoj devos okazi dum la posttagmezoj. Ni do devos veni al la ŝipo plej malfrue je la 14-a horo (prefere je la 13-a) por havi la kunvenojn antaŭ la vespermanĝo. Pli detala horaro venos en la venonta numero de EeD kaj en nia retejo esperanto.dk.

En la konferenceja sekcio de la ŝipo sur la 11-a etaĝo troviĝas pluraj ĉambroj de diversaj grandecoj. Ni mendos ĉambrojn depende de la nombro de partoprenantoj. Dum la tuta tago oni en tiu sekcio ofertas senpagan kafon, teon, akvon, fruktojn kaj salaĵojn.

Matenmanĝon kaj la vesperan bufedon vendrede ni prenos en la restoracio 7 Seas. Vespere ni sidos kune ĉe apartaj tabloj, sed tio ne estas organizebla por la matenmanĝo. (Homoj vekiĝas ĉe malsamaj horoj, ĉu ne?)

La tri-pladan “societan” menuon ni havos en la restoracio Marco Polo, kie eblos havi apartan ĉambron se ni ne estos tro multaj.

Por la libera babilado en pli malgrandaj grupoj ni povos elekti kafejon kaj vin-trinkejon kie ne estos brua muziko, por tiuj kiuj ŝatas bruan muzikon estas aliaj lokoj (noktoklubo, diskoteko). Kazino ankaŭ troviĝas.

Vi devas kunporti pasporton dum la vojaĝo.

Ekskursoj en Kopenhago kaj Oslo

DEA ofertos du ekskursojn en Kopenhago. La du grupoj tagmanĝos kune, prezo 100 DKK.

Ni iros per aŭtobuso de la ŝipo cirkaŭ la 10-a horo al stacio Nørreport (centre de Kopenhago). Bonvolu kunporti pluvombrelon se la vetero ŝajnos malseka.

1. En la piedspuroj de Zamenhof. Gvidos Bent Jensenius.

Ĉi tiu ekskurso estas por homoj kiuj ne ŝatas piediri longe. Parto de tiu ekskurso estas havena rondiro per boato (aktuala prezo 40 DK kr) kiu daŭros unu horon. Dum la promenado ni vidos kie Zamenhof estis dum sia vizito en Kopenhago. Ni reiros de Nørreport je 14.45.

2. Esperanto en la publika spaco de Kopenhago. Gvidos Jens S. Larsen.

Ĉi tiu ekskurso estos promeno reen al la ŝipo, kaj daŭros ĉ. 4 horojn. Dumpromene ni vizitos monumentojn de homoj kiuj gravis en la historio de Esperanto kaj de mondolingvo entute. Ĉe ĉiu monumento estos prelegeto, kaj ĉe la lasta (la tombo de Margrethe Noll) estos pli longa konkluda prelego.

En Oslo la ŝipo kuŝos je piedira distanco de la proponitaj celoj de ekskurso kaj la propono estas

10.00 promeno al Oslo Rådhus tra Akershus festning

11.00 gvidado en Oslo Rådhus

11.45 oficiala akcepto en la urbodomo

12.00 lunĉo en la kafejo samloke

12.40 reen al la ŝipo

14.00 jubilea aranĝo en la ŝipo

Se la urbodomo estus fermita, tiam ni eble povus viziti la Nobelan Pac-Instituton peti gvidadon tie.

La prezo por la tri tagoj estos ĉirkaŭ 1990 DKK. Por unulita kajuto estas kromkosto de proks. 780 DKK.

La prezo inkluzivas:

la ŝipvojaĝon

tranoktadojn en dupersona kajuto (kromkosto ĉirkaŭ 780 DKK por unulita kajuto)

2 matenmanĝojn

 1 tagmanĝon inkluzive bieron, vinon aŭ akvon

tripladan festmanĝon (sen trinkaĵoj) kaj aliro al konferenca ĉambro dum la transpaso.

 

 

© 2017 Esperantoforeningen for Danmark - Dana Esperanto-Asocio / DEA.