Tagordo de la Jara Asembleo de DEA 2018

2-a de majo 2018
Prezidanto, Peter Wraae

Ĵaŭdon la 10-an de majo en DFDS pramo

1. Elekto de kunvena gvidanto
2. Elekto de protokolanto
3. Jara raporto
4. Jara kalkulaĵo
5. Laborplano de DEA 2018–2019
6. Propono: La estraro proponas:
          a. Altigon de la kotizo por geedza paro de 250 al 300 dkr.
          b. Aldonon al paragrafo 2.2.8: tenado de libroserbo tiel longe kiel eblas.
7. Elekto de prezidanto (Peter Wraae akceptas reelekton)
8. Elekto de estraranoj (Arne Casper, Bent Jensenius kaj Ileana Schrøder akceptas reelekton)
9. Elekto de 2 anstataŭantoj (Ejnar Hjorth kaj Ana Røssum akceptas reelekton)
10. Elekto de 2 revizoroj kaj anstatauanto (Tara Gregers kaj Sven Sandø ne akceptas reelekton)
11. Jara Asembleo 2019
12. Eventualaĵoj