Raporto de la prezidanto de DEA, 2020

Raporto de la prezidanto 2022 Finfine ni liberiĝis de la mallumaj nuboj de kronviruso. Tio signifas ke ni dum la printempo povis pli libere renkontiĝi kadre de DEA kaj KEK.  Kadre de DEA ni havis budon ĉe Krop-Sind-Ånd ekspozicio en Brøndbyhallen kiu okazis inter la 8‑a kaj 10-a de aprilo. Ni diskutis nian lingvon kun […]