Servoj


Dana Esperanto-Asocio povas oferti diversajn servojn por Esperantistoj.


Libroservo


La libroservo de DEA havas multajn librojn, kaj povas facile mendi librojn el UEA, kiu havas pli ol 3500 librojn en sia stoko. Vidu ilian katalogon.


Eblas ankaŭ pruntepreni 275 librojn en Esperanto ĉe la biblioteko de Roskile Universitato en ilia librokatalogo. Serĉu ekz. la vorton “Esperanto”.


Revuservo


Vidu la plej lastan eldonon de Esperanto en Danio en iu jaro (kutime numero kvar) por eltrovi kiuj revuoj mendeblas en la venonta jaro.


Mendoj ĉe


Esperantoforeningen for Danmark

Liboservo de DEA

c/o Ileana Schrøder

Vestavej 4

2770 Kastrup


Ĝirokonto 645 7274


Retadreso: libroservo@esperanto.dk