Raporto de la prezidanto.

Raportis prezidanto Peter Wraae.


Bilanco troviĝas tie ĉi.


Krop-Sind-Ånd ekspozicio en Brøndbyhallen.


Ni havis budon en la ekspozicio Krop-Sind-Ånd, kiu okazis en Brøndbyhallen inter la 2-a kaj 4-a de februaro. Kiel kutime ni prezentis nian lingvon, kaj trovis homojn kiuj havis tempon aŭdi pri nia lingvo.Betty Chatterjee kaj mi veturis al Bruselo.

Dum la jaro 2017 estis kelkaj homoj kiuj donis kolektadojn de esperantaj libroj al DEA. Mi akceptis ilin danke, sed ne sciis kion fari kun ili. Nia biblioteko estis plenplena, kaj la libroj kuŝis sur la planko en mia vivĉambro dum longa tempo. Unu tagon Betty Chatterjee rakontis al mi pri sia plumamiko en Kongolando, kiu estas prezidanto de la loka esperanta klubo kaj havas kuzon kiu loĝas en Bruselo.Tiu kuzo regule sendas konteneron de Bruselo al Kongolando kun aferoj kiuj estas valoraj por afrikanoj, ekzemple uzitaj komputiloj, mebloj, vestaĵoj ktp. Li ofertis al ni enmeti niajn esperantajn librojn en la venonta kontenero, tiel ke ili transportiĝos al la klubo Verda Stelo en Kongolando. Betty ankaŭ trovis esperantiston en Bruselo kiu povis gastigi nin, kaj ni kune havis defian kaj amuzan semajnofinon veturante al Bruselo, liverante la pli ol ducent kilogramojn da libroj, krom turismante iomete antaŭ ol hejmeniri.


La internacia labortago la 1-a de majo.


Kiel kutime ni kune kun KEK havis budon en Fælledparken. Ni ne bone sukcesis ĉar pluvegis. Post du horoj ni rezignis kaj iris hejmen. Ni esperas ke estos pli bona vetero ĉi-jare.


Dua Skandanavia Kongreso.


Nia lasta jarkunveno okazis kadre de Dua Skandinavia Kongreso inter la 10-a kaj 13-a de majo. Kiel vi scias, ni bone sukcesis, kaj kvardek kvin samideanoj de Norvegio, Svedio kaj Danio partoprenis. Ŝajnas al mi ke la bona fizika kadro kun kelkaj diversgrandaj konferencaj ĉambroj, kaj la manĝoj servitaj, kreis bonan etoson. Eble estis ĉar io nova okazis ke relative multaj danoj aliĝis, kaj kompreneble ankaŭ pro la fakto ke la pramo ekveturis el Kopenhago. Do, ni almenaŭ havis bonan tempon kaj ĝuis la kongreson kune en trankvila atmosfero. Bonvenigis nin niaj norvegaj samideanoj, kiuj ofertis ekskurson en la kastelo Akershus, kaj poste viziton de la urbodomo. 

La dana parto de la kongreso prosperis, ni bonŝancis pri la vetero kaj Ana Røssum kaj Jens Larsen faris bonajn ekskursojn.

Mi promesis organizi la venontan kaj trian skandinavian kongreson 2021. Estas demando kie ĝi okazu, kaj mia nuntempa ideo estas en Elsinoro. Mi baldaŭ iros por viziti la junularagastejon tie, kaj mi aŭdis ke la loko estas bone gvidata.


UK en Portugalio.


Estis relative granda grupo da danoj kiuj partoprenis UK en Portugalio.

Ni estis aro da danoj kiuj partoprenis UK en Portugalio. La pliparto de ni loĝis en la sama hotelo, kiu estis bonetosa. La kongresejo kuŝis en bona piedira distanco de la hotelo, kaj ni ĝuis la semajnon. Ni sukcesis kunigi preskaŭ ĉiujn danajn partoprenantojn por komuna foto, kiun vi povas vidi en la fejsbuka retejo "Dana-Esperanto Asocio".


La lastaj tagoj de la kongreso estis iom defiaj pro la altaj temperaturoj.


Komerca altlernejo ”Niels Brock”.


Komerca altlernejo ”Niels Brock” kiu situas ĉe Nørreport Stacio, invitis min prezenti nian lingvon al lernantoj kadre de Eŭropa Lingva Tago la 26-an de septembro. La lernejo petis helpon de la EU-oficejo en Kopenhago, kaj ties estro skribis al mi kaj aliaj reprezentantoj de la plej uzataj lingvoj en Eŭropo. Komence la lernejo informis al ĉiuj lernantoj pri la plej komunaj problemoj traduki el unu lingvo al alia. Poste kvin klasoj rondiradis inter ĉambroj kie estis prezentataj po unu lingvo, kaj post unu horo, ĉiu klaso pluiris al alia ĉambro. La lernantoj montris intereson pri nia lingvo kaj ŝatis la simplan gramatikon.

Mi provis demandi al la organizantoj kiu decidis inviti min, sed neniu sciis, eble ili legis mian kronikon en Politiken. 


Vizito de Aleksandro Melnikov.


Aleksandro Melnokov, rusa verkisto kaj membro de la Akademio de Esperanto anoncis sian alvenon komence de novembro. Li loĝis ĉe mi, kaj ni havis amuzajn tagojn kune. La 5-an de novembro li prelegis en KEK pri Nigra-Blanka-Ĉielarko (La Ukriainia krizo vide el Rusio, Ukrainio kaj Okcidento). Bent Jensenius kadre de KEK organizis urban rondiron, kaj ni poste tagmanĝis ĉe RizRaz. Ni feliĉe sukcesis inviti lin al nia nuntempa jarkunveno, kaj vi ĉiuj havas eblecon saluti kaj ekkoni lin. Dankon Aleksandro por veni al nia jarkunveno !  

Zamenhofa festo.

Ni okazigis la tradician Zamenhofan feston la 8-a de decembro en kunlaboro kun KEK. Ni elektis tiun daton por altiri muzikantojn, sed mi ne sciis ke unu el ili translokiĝis al Sjællando kaj tial pli facile povis partopreni la feston. Ĉi-jare ni versaĵne okazigos la feston la 15-an de decembro. Ni skajpis kun la skandinaviaj samideanoj de Norvegio kaj Svedio kaj ĝuis la muzikon, kiu multe plibonigis la feston, kaj ni havis bonan tagon.


La renkontiĝo kun Uffe Elbæk de Alternativet.


Kelkajn tagojn post la Zamenhofa festo, estis planita renkontiĝo kun Uffe Elbæk de la politika partio Alternativet en la parlamentejo. Kiam la renkontiĝo alproksimiĝis lia sekretaro skribis al mi ke Uffe prokrastis la interkonsenton pro antaŭdiroj pri la atendata baloto kiu baldaŭ okazos. Mi sciis ke mi ne havas la plej altan prioritaton, sed la sekretario petis al mi reskribi post la baloto kaj peti novan interkonsenton. Tion mi kompreneble faros.

Renato Corsetti kaj Ana Lowenstein.

Renato Corsetti kaj Ana Lowenstein vizitis Kopenhagon dum la Julo kaj loĝis ĉe Betty Chatterjee. Mi veturigis ilin al Kronborg, kie ni havis agrablan tagon. Poste Betty bonvenigis nin kun teo kaj varmaj benjetoj. Ni ankaŭ invitis ilin manĝi ĉe RizRaz kie partoprenis Betty Catterjee, Ana Røssum, Ina Schultz, Mogens Rude Andersen, Zita Blaust, Ileana Schrøder kaj mi.


Laŭdo al la estraro.


Kiam mi partoprenis UK en Portugalio, mi tagmanĝis ĉe tablo kie sidis grupo da samideanoj kiuj bone konis unu la alian. Ili diskutis la situacion ke baldaŭ oni elektos novan estraron en UEA. Unu diris ke esperantistoj estas tre individuaj, sendependaj kaj memstaraj homoj kaj tial estas malfacile trovi novajn spertajn estraranojn kiuj bone povas gvidi UEA. Mi ne havas tiun timon, verŝajne ĉar mi mem estas tia homo. Kiam mi rigardas nian estraron en DEA, mi feliĉe vidas la samajn kvalitojn, kio laŭ mi estas avantaĝo. Kiam homoj havas la saman intereson kaj iras al la sama celo, estas laŭ mi avantaĝo ke ni estas sendependaj kaj memstaraj. Kreemaj kaj respondecaj homoj pli bone funkcias, se ili havas liberecon. Do, mi volas uzi la okazon laŭdi nian estraron por tre bona kunlaboro dum la jaro.


Raporteto de la vicprezidanto.


Raportis vicprezidanto Ileana Schrøder.


Libroservo.


La libroservo havas multajn librojn sed ni konstatas ke estas malfacile vendi literaturon. Sed tre sukcese elĉerpiĝis la unua eldono de la lernolibro de Mia Nordentoft (50 ekzempleroj), kaj ni daŭre vendas la vortarojn eldonitajn de DEA .


Eksteraj rilatoj.


DEA estas daŭre reprezentata en pluraj aliaj asocioj por esti videbla al la ekstera mondo. Tiun taskon havas la vicprezidanto, kiu jam nun informas ke la asocio KUKS (Kultura federacio de eksterlandaj organizoj) aranĝos denove ĉi-jare la tradician renkontiĝon en la Urbodomo de Kopenhago por festi la tagon de UN, verŝajne la 25-an de oktobro. Kiel kutime multaj ambasadejoj prezentos la kuirarton de siaj respektivaj landoj.