Formål


Esperantoforeningen for Danmark har til formål

  • at fremme forståelsen for værdien af ligeværd og ligestilling i international kommunikation,
  • at arbejde for, at det internationale sprog esperanto finder stadig større anvendelse i kommunikation mellem mennesker med forskellige modersmål i fuld respekt for de nationale sprogs værdier og naturlige anvendelsesområder.


Esperantoforeningen for Danmark er neutral med hensyn til nationalitet, race, religion, politik og sociale spørgsmål.


(Uddrag af Esperantoforeningen for Danmarks vedtægter.)