VELKOMMEN
Til Esperantoforeningen for Danmarks side

Esperantoforeningen for Danmark har til formål at fremme forståelsen for værdien af ligeværd og ligestilling i international kommunikation og at arbejde for udbredelsen af det internationale sprog esperanto.

Esperanto er et internationalt sprog med formålet at virke som et neutralt, enkelt og ligeværdigt fælles sprog blandt mennesker med forskellige modersmål og kulturer. Du kan læse mere om hvad esperanto er på esperanto.net og på siden “Almindelige spørgsmål”. Du kan også læse mere om esperantos historie under “Om”.

Denne side formidler informationer om det internationale sprog, dens historie og kultur, og arbejder for at esperanto finder stadig større anvendelse i den mellemmenneskelige kommunikation.

Fra den 27. til den 30. maj foregår den 3. Skandinaviske Esperanto-Kongres på båden mellem København og Oslo. Se programmet og oplysninger om foreningens generalforsamling her.

De la 27-a ĝis la 30.a de majo okazos la 3-a Skandinavia Esperanto-Kongreso en la pramo inter Kopenhago kaj Oslo. Vidu la programon kaj informojn pri la ĝenerala kunveno de DEA ĉi tie.

CVR-nummer: 35156380