Kalendaro

Ĉi tie vi povas vidi liston de la okazaĵoj de Dana Esperanto-Asocio (DEA), Kopenhago Esperanto-Klubo (KEK), Århus Esperanto-Forening (ÅEF) kaj Dana Esperantista Junulara Organizo.

Kopenhago Esperanto-Klubo (KEK) renkontiĝas en Carit Etlarsvej 6 en Frederiksberg kutime ĉiun unuan kaj trian lundon de la monato. Premu butonon aŭ voku 20 27 08 39 aŭ 60 70 79 69.

Aarhus Esperanto-Forening (ÅEF) renkontiĝas en Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C kutime la lastan vendredon ĉiumonate je 19:30. Bonvolu kontroli ŝanĝojn en la ĉi-suba kalendaro. Volonte skribu al ÅEF se vi intencas partopreni.

Alklaku okazaĵon en la kalendaro por vidi pri ĝi pliajn informojn.

Tempoplano de Tria Skandinava Kongreso

Ĝenerala konsilo estas komporti pluvumbrelon, ni ne povas garanti pri la vetero.

La 27-an de majo

14.00 Alveno al la ŝipo.
14.30 Kafopaŭzo.
15.00 Foriro el Kopenhago.

15.00 Jarkunveno de DEA (Dana Esperanto-Asocio). Tagordo:

 1. Elekto de kunvengvidanto
 2. Raporto de la estraro
 3. Jara kalkulaĵo
 4. Elekto de prezidanto
 5. Elekto de estraranoj
 6.  Elekto de anstataŭantoj
 7. Elekto de 2 revizoroj kaj 1 anstataŭanto
 8. Eventualaĵoj

15.00 Eble prelego de sveda preleganto aŭ diskuto: Ĉu estas intereso por komuna skandinavia revuo eldonota du fojojn jare? Ĝia enhavo povus esti la plej valoraj artikoloj el la tri landaj revuoj.

17.00 Prelego de Peter Wraae. Vojaĝo tra la Sahara-dezerto 1975-76 kun la dana Tvind-lernejo.

18.00 Paŭzo.
19.00 Vespermanĝo.

20.00 Prelego de Orlando Raola: “Scienco helpe al publika bonfarto: Atingoj kaj bezonoj”.

La 28-an de majo

10.00 Alveno al Oslo. Baard Hekland bonvenigos nin kaj ĉiĉeronos nin al la muzeo de Eward Munch. Oni men devas pagi la aliron. La muzeo estas tre populara, kaj tial oni devus antaŭmendi la bileton. Plej faĉile estas ke ĉiuj antaŭmendos tri semajnojn antaŭ la vizito ĉe www.munchmuseet.no. Ni sendos rememorilon al ĉiuj kiuj aliĝos.

13.00 Ni revenos al la ŝipo. Lokaj esperantistoj estos bonvenaj. Ni ricevos sandviĉon kaj botelon da akvo.
13.30 Komuna foto.

13.40 Raola Orlando parolos pri sia engaĝiteco en la evoluigo de nova strategia plano por nia lingvo.

14.45 La norvegoj kiuj ne partoprenos la renkontiĝon devos forlasi la ŝipon.
15.00 La ŝipo forlasos Oslon.
15.00 Kafopaŭzo.

15.30 Jarkunveno de SEF (Sveda Esperanto Forbundet).

15.30 Prelego de Bent Jensenius. Historio de metodoj de la instruado de fremdaj lingvoj.
16.00 Paŭzo.

16.30 Prelego de Gunnar Farm. Vivmedio kaj daŭrigebla socio.

17.30 Paŭzo.
19.00 Vespermanĝo.

20.00 Komuna vespero. Mi atendas ke multaj personoj volos partopreni kun kantoj, skeĉoj aŭ aliaj amuzaĵoj. Dana gitaristo partoprenos, do se vi havas melodiojn al kiu vi deziras ludadon, bonvolu informi min en bona tempo.

La 29-an de majo

10.00 Ni atingos Kopenhagon. Estas kelkaj ekskursoj, pliaj informoj atendas. La homoj kiuj komencis la navigadon en Kopenhago, forlasos la ŝipon, sed estos bonvenoj al la ekskursoj.

 • Ekskurso 1. La Botanika Ĝardeno. Plejparte por homoj kiuj ne povas longe piediri. Senpaga. Gvidos Pia Wettergren.
 • Ekskurso 2. En la piedspuroj de Zamenhof. Gvidos Bent Jensenius. Senpaga.
 • Ekskurso 3. Havenrondiro. 85 dk.kr.

14.00 Reiro al la ŝipo por la norvegoj kaj la svedoj kiuj pluiros al Oslo. Sandviĉoj kaj akvo.
15.00 La ŝipo forlasos Kopenhagon.

15.00 Jarkunveno de NEL (Norvega Esperantista Ligo).

15.00 Prelego de sveda esperantisto kiu daŭrigos la navigadon al Oslo.

18.00 Paŭzo
19.00 Vespermanĝo.

20.00 Prelego de Otto Prydz. Blinduloj en la Esperanto-movado.

La 30-an de majo
10.00 La ŝipo atingos Oslon.

Raporto de la prezidanto.

Raportis Peter Wraae.

Jarraporto 2021 de Dana Esperanto-Asocio.

Mia ĉi-jara raporto estas mallonga afero. Same kiel pasintjare nia vivo estis sub influo de la kronviruso, kiu iom bremsis nian kunestadon. Ni ofertis kelkajn virtualajn renkontiĝojn, kaj la estraro okazigis preskaŭ ĉiujn niajn renkontiĝojn pere de virtualaj programoj.

Feliĉe ni povis renkontiĝi fizike 6-an de junio, kaj tial ni okazigis nian jarkunvenon en Fakti, Bispebjerg Bakke 6, 2400 Kbh. NV. Ni rajtas uzi la lokon senpage, kaj ni kompreneble estas dankemaj pro tio. Multaj el ni restis en niaj hejmoj dum monatoj, kaj la jarkunveno donis al ni eblecon denove saluti amikojn, kaj estis bona tago kun pozitiva etoso.

Dum la somero Ileana Schrøder invitis la estraron de DEA al sia domo, kaj ni bonŝancis pri la vetero ĉar ni povis sidi ekstere en ŝia ĝardeno. Ĉe tiu kunveno ni bonvenigis nian novan estranon Pia Wettergren. Ŝi estas sperta lingvemulino kaj pro tio granda fortigo al nia estraro. Ŝi konsentis respondeci pri la pedagogia sekcio ILEI anstataŭ Ileana. Pia ofertas instruadon en Esperanto ĉefe pere de virtualaj programoj.

La Libro-Servo iom stagnis, ĉar estas facile aceti librojn rekte de UEA. Tial momente la servo paŭzas kaj ni metis la librojn en nian kunvenejon en Carit Etlars Vej.

Mi verkis kontribuon al la libro ”Om skænderier” kiu estas antologio. La redaktoro petis min kontribui, kaj mi iom priskribis kiel eviti kverelojn kaj menciis ke nia lingvo estas kreita por paco.

Pia Wettergren ekhavis la bonan ideon kaj ni povis oferti enkondukon al Esperanto kadre de la kulturnokto en Kopenhago. Ŝi, post iom da obstakloj, konvinkis la respondecan komitaton ke estis bona ideo prezenti nian lingvon al la publiko. Ili finfine donis permeson, kaj en la koncerna vespero Pia Wetergren, Gosia Nitkowska, Finn Østerbæk kaj Bent Jensenius kaj mi atendis eventualajn vizitantojn en nia oficejo en Carit Etlars Vej 8 en Frederiksberg. Estis tre sukcesa evento, ĉar venis multe pli da homoj ol ni atendis. Finn, Bent kaj mi donis al la vizitantoj enkondukon kaj Gosia kaj Pia klarigis pli profunde pri la esperanta gramatiko en la malantaŭa ĉambro. Ni certe refaros la saman ĉi-jare.

Kalkulaĵo de DEA 2021 (retligo)