Servoj

Dana Esperanto-Asocio povas oferti diversajn servojn por Esperantistoj.

Libroservo

La libroservo de DEA havas multajn librojn, kaj povas facile mendi librojn el UEA, kiu havas pli ol 3500 librojn en sia stoko. Vidu ilian katalogon.

Eblas ankaŭ pruntepreni 275 librojn en Esperanto ĉe la biblioteko de Roskile Universitato en ilia librokatalogo. Serĉu ekz. la vorton “Esperanto”.

Revuservo

Vidu la plej lastan eldonon de Esperanto en Danio en iu jaro (kutime numero kvar) por eltrovi kiuj revuoj mendeblas en la venonta jaro.

Mendoj ĉe

Esperantoforeningen for Danmark
Liboservo de DEA
c/o Ileana Schrøder
Vestavej 4
2770 Kastrup

Ĝirokonto 645 7274

Retadreso: libroservo@esperanto.dk